fbpx
Vyberte stranu
Profesionalita je našou prioritou už viac ako 30 rokov.

P.A.P. SERVICE s.r.o. od roku 1998 pokračuje v skúsenostiach zakladajúcej firmy ktora vznikla už v roku 1991 a takto nadväzujeme na viac ako 30 ročné skúsenosti v obore bezpečnostné služby a v dôsledku zmeny legislatívy sa samostatne vyšpecifikovala na oblasť ochrany majetku a osôb – strážna službu, pult centralnej ochrany, detektívnu službu, ako aj na odbornú prípravu nových členov SBS a poradenstvo – informačný servis pre začínajúce firmy.

Zistiť viac
U

Práca v SBS

Pôsobíme na celom území Slovenskej Republiky. Poskytujeme komplexnú ochranu majetku a osôb. Hľadáte si prácu? Kontaktujte nás a my sa vám ozveme.

 

Kurzy SBS

Zabezpečujeme kurzy odbornej spôsobilosti v zmysle akreditácie vydanej MINV SR, prezídium policajného zboru – úrad súkromných bezpečnostných služieb. Kurzy vykonávame prezenčne ale aj online. 

Služby v oblasti súkromnej bezpečnosti

Strážna služba

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana osôb
 • ochrana majetku a osôb pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
 • vypracovanie plánu ochrany
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.
t

Detektívna služba

 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo
 • právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
p

Odborná príprava a poradenstvo

 • príprava na výkon strážnej služby
 • príprava na výkon detektívnej služby
 • príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Kurzy SBS

 • odborná príprava pre ziskanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S
 • odborná príprava pre ziskanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P

Kontaktujte nás

GDPR